Czas dla mam

Spotkanie przy Stole Eucharystycznym i wspólna agapa. Czas na spojrzenie na swoją kobiecość, macierzyństwo, bycie żoną. Takich spotkań nie zapomina się szybko:) Dziękujemy o. Łukaszowi.