Dziękujemy Panu Bogu…

… za mijający rok, za czas zabawy, nauki i pracy i prosimy o błogosławieństwo na czas wakacji, a dla dzieci opuszczających przedszkole – o prowadzenie przez Ducha Świętego.
Dziękujemy ks. Adamowi za czas modlitwy z nami – w przedszkolu i w parafii św. Mikołaja Biskupa.