Dziękujemy…

… Panu Bogu za łaski minionego roku, ludziom – za ich dobroć i trud pracy. Dziękujemy S. P. Marianie i Pani Krysi życząc,
aby Duch Święty Je nadal prowadził.