Hosanna!

Tak śpiewaliśmy Panu Jezusowi w kościele św. Mikołaja, trzymając w dłoniach różnokolorowe palmy. Ta palma niesiona do kościoła jest też naszym świadectwem wiary w Chrystusa. Przejść przez miasto z palmą w dłoni, nie wstydząc się tego prostego znaku…
Cieszymy się, że na Mszę św. z udziałem naszych przedszkolaków przychodzą także absolwenci
i zaangażowaniem służą przy ołtarzu.