Modlimy się za zmarłych

Prosimy o łaskę Nieba dla nich, ufając, że nasza modlitwa zostanie wysłuchana.