Świadectwo wiary

Udział w niedzielnej Mszy św. to czytelne świadectwo wiary rodziców. Jeżeli jednak w spotkaniu przy Ołtarzu bierze udział cała rodzina – tym bardziej wydarzenie to pozostaje w pamięci dzieci. Wiara potrzebuje czynów…

19 września, uczestnicząc we Mszy św. w Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa zawierzyliśmy Panu Jezusowi nowy rok szkolny – nasze przedszkole, wychowawców, pracowników, wszystkie rodziny. Bezpośrednio przed Mszą św. odmówiliśmy Koronkę ku czci
Ducha Świętego, prosząc o otwarte serce na udział w największej Tajemnicy wiary.

Mszę św. koncelebrowali: Proboszcz parafii – ks. Piotr Kawałko i ks. Adam Patyjewicz.

Kolejna Msza św. dla rodzin z naszego przedszkola, absolwentów i wszystkich przyjaciół
 17 października o godz. 10.00. O godz.9.45 – wspólna koronka.
Zapraszamy w tym roku do Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa na Czwartku.