Najmłodsze przedszkolaki podczas zajęć

Dzielnie sobie radzą:)