Przedpołudnie u „Iskierek”

Co słychać w najmłodszej grupie?