Oczekujemy Zesłania Ducha Świętego

To czas szczególnej modlitwy do Ducha Świętego, czas rozmowy z dziećmi o Tajemnicy, której rozumem nie sposób pojąć. Co to znaczy „natchnienie Ducha Świętego”? Jakie dary otrzymujemy od Ducha Świętego? Za co jesteśmy Jemu wdzięczni? Jak wyrazić naszą miłość do Ducha Świętego? Jak otworzyć Jemu swoje serce? Co stało się w Wieczerniku w Dniu Pięćdziesiątnicy? To tylko niektóre pytania, na które odpowiedź znają nasze przedszkolaki.

Uroczysty dzień nowenny przed Zesłaniem Ducha Świętego, który stał się już tradycją naszego przedszkola, podkreślamy ubiorem w kolorze ognia. Tego dnia spotykamy się w kaplicy sióstr na wspólną modlitwę koronką do Ducha Świętego ufając, że Duch Święty wysłuchuje modlitwy najmniejszych.

Teraz już wiadomo, skąd pomysł na nazwy naszych przedszkolnych grup – Iskierki, Płomyki, Ogniki?