Sensoryka w przedszkolu

… czyli uczymy się przez doświadczenie wszystkimi zmysłami.