Spotkanie przy Eucharystycznym Stole

Dziękowaliśmy Panu Bogu za czas rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny i prosiliśmy o Boże błogosławieństwo.