Goście w przedszkolu

Tym razem były to nasze siostry z Afryki s. Konsolata i s. Benin, którym...