Dziękujemy…

… Panu Bogu za łaski minionego roku, ludziom – za ich dobroć i trud...