Dziękczynienie…

… za doświadczenie obecności Pana Boga w naszej codzienności, za kończący się rok szkolny,...

Spotkanie przy Eucharystycznym Stole

Dziękowaliśmy Panu Bogu za czas rekrutacji do przedszkola na nowy rok szkolny i prosiliśmy...

Dziękujemy…

… Panu Bogu za łaski minionego roku, ludziom – za ich dobroć i trud...