Dziękujemy Panu Bogu…

… za mijający rok, za czas zabawy, nauki i pracy i prosimy o błogosławieństwo...