Czas dla mam

Spotkanie przy Stole Eucharystycznym i wspólna agapa. Czas na spojrzenie na swoją kobiecość, macierzyństwo,...