Maryja uczy nas…

… po prostu miłości. A my z Nią trwamy przy Jezusie trzymając w ręku...