Dziękujemy Panu Bogu…

… za mijający rok, za czas zabawy, nauki i pracy i prosimy o błogosławieństwo...

Hosanna!

Tak śpiewaliśmy Panu Jezusowi w kościele św. Mikołaja, trzymając w dłoniach różnokolorowe palmy. Ta...

W intencji naszego Przedszkola

17 października modliliśmy się w Parafii pw. św. Mikołaja Biskupa prosząc o Boże błogosławieństwo...