Maryja uczy nas…

… po prostu miłości. A my z Nią trwamy przy Jezusie trzymając w ręku...

Msza Święta w przedszkolu

Modliliśmy się o Boże błogosławieństwo w nowym roku szkolnym i otwarte serce na Ducha...