Tańcem i piosenką…

… dzieci z „Ogników” pożegnały nasze przedszkole. Życzymy, by były wierne prowadzeniu Ducha Świętego.

Jest taki dzień w przedszkolu…

… gdy wszystkie dzieci przychodzą ubrane na biało…