Poważne rozmowy z…

… z tatą Ali. Panu Robertowi – dziękujemy.