Wyniki konkursu

Na przełomie maja i czerwca w ramach DNI RODZINY zorganizowaliśmy międzyprzedszkolny rodzinny konkurs plastyczny...