Tydzień Biblijny

Czytanie przypowieści ewangelicznych przez rodziców, wspólne przygotowywanie do nich ilustracji i… troska o przyprowadzenie...