Tydzień integracyjny

W tym roku obchodziliśmy go pod hasłem „Jesteśmy stworzeni z miłości”. Był naszym dziękczynieniem za dar życia. Jednocześnie był okazją, aby doświadczyć samemu, jak poznają świat dzieci z niepełnosprawnościami. Był szukaniem odpowiedzi, jak im pomóc w poznawaniu świata, w wyrażaniu siebie. Finał tygodnia miał miejsce w Uroczystość Zwiastowania Pańskiego
– w Dniu Świętości Życia.