Wolne miejsca w przedszkolu

 Informujemy o wolnych miejscach do grupy 2,5 – 3 – latków
oraz do grupy 4- latków.
Zapraszamy:)

Obniżamy czesne