Wszystkim Rodzinom…

Życzymy głębokiego przeżycia Triduum Paschalnego
i radości płynącej z obecności Zmartwychwstałego Pana wśród nas.