Zaczęło się od małej figurki…

25 lat temu przy budowie nowego budynku przedszkola, w miejscu łączącym stary budynek z nowym, siostry włożyły małą figurkę św. Józefa, zawierzając Świętemu prace budowlane, dzieło, siostry, pracowników, dzieci i ich rodziny, wszystkich, którzy kiedykolwiek będą tworzyli wspólnotę przedszkola. W 2018 r., gdy przedszkole obchodziło jubileusz 50 lecia, na placu zabaw stanęła kapliczka św. Józefa jako jubileuszowy znak wdzięczności za opiekę, a jednocześnie znak zawierzenia kolejnych lat. To przy tej kapliczce dzieci modlą się za swoich tatusiów, a przy tym uczą się jak wyrazić wdzięczność Świętemu (sadzą kwiaty, pielęgnują je, a w sezonie zimowym znoszą szyszki i ozdabiają kapliczkę sztucznymi kwiatami).
Charakterystycznym rysem przedszkola jest otwarcie na współpracę z rodziną. Ojcowie od wielu lat mają swoje szczególne miejsce. Obecni są od momentu adaptacji dzieci do przedszkola, poprzez spotkania formacyjne dla ojców, warsztaty, spotkania integracyjne. To oni usypują dzieciom śniegową górę, bawią się na dywanie, prowadzą zajęcia, biorą udział w teatrze, w rodzinnych konkursach, pomagają w pracach w ogrodzie i uczestniczą w przedszkolnych przemeblowaniach.
Rok św. Józefa w przedszkolu to czas szczególnej troski o przybliżenie rodzinom Tego, którego nazywa się Cieniem Ojca. W przedszkolnych salach pojawiły się figury św. Józefa, w szatni – okolicznościowa gazetka, książki opisujące cuda przez wstawiennictwo Świętego, przed salami – słowo dla ojców. Dzieci odkrywają warsztat stolarza i mają okazję patrzeć na tatę, który wzrusza się, gdy odbierając dziecko z przedszkola słyszy: „Tato, modliliśmy się dziś za CIEBIE”.