OPŁATY ZA PRZEDSZKOLE

dokonujemy na konto Przedszkola Sióstr Kanoniczek w Banku Santander

97 1500 1520 1215 2006 3211 0000

Przedszkole Sióstr Kanoniczek
ul. Dymowskiego 14
20-144 Lublin

Tytuł wpłaty prosimy podawać wg schematu:
„Nazwisko i Imię dziecka – wpłata za (miesiąc)…..”


DAROWIZNĘ

wpłacamy na konto:

72 1240 4650 1111 0000 5150 5093

Zgromadzenie Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego
ul. Szpitalna 10
31-024 Kraków

Tytuł wpłaty:
„Darowizna na działalność charytatywno – opiekuńczą dla Przedszkola w Lublinie”