CO DLA DZIECI?

 • przestronne sale z dobrym wyposażeniem: sale grup, pokoje pracy indywidualnej, sala integracji sensorycznej i rehabilitacji, sala gimnastyczno – teatralna
 • duży ogród
 • osobna jadalnia
 • dania z własnej kuchni:)
 • GRUPY: 3 (grupy integracyjne, grupa ogólnodostępna), liczba dzieci w grupie integracyjnej – 20 (w tym 3- 5 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym), liczba dzieci w grupie ogólnodostępnej – 25
 • rozłożony w czasie – czas adaptacji do warunków przedszkola wg programu „Do przedszkola”
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami aktywizującymi, m.in. zajęcia z elementami Froebla, Dziecięcej matematyki E. Gruszczyk – Kolczyńskiej, symultaniczno – sekwencyjnej metody nauki czytania (w ramach Metody Krakowskiej), zabawy z kodowaniem, drama, zabawy ruchowe – metoda W. Sherborne, zabawy polisensoryczne  i in.
 • udział w projektach edukacyjnych
 • zabawy ruchowe na własnym placu zabaw
 • język angielski
 • katecheza, pomoc rodzicom w rozwijaniu wiary dzieci
 • zajęcia sportowe w sali gimnastycznej
 • zajęcia umuzykalniające
 • taniec
 • zajęcia z logopedą
 • warsztaty plastyczne z cyklu „Mali Artyści” (dzieci z najstarszej grupy wiekowej)
 • warsztaty z cyklu „Mali odkrywcy”
 • dla dzieci z niepełnosprawnościami – zajęcia ze specjalistami: z psychologiem, pedagogiem specjalnym, neurologopedą, rehabilitantem, terapeutą integracji sensorycznej, terapia neurotaktylna, dogoterapia, zajęcia w sali doświadczania świata
 • Msza św. w przedszkolu (raz w miesiącu)
 • tradycje wypracowane przez lata
 • rozwijanie pasji i talentów dzieci i rodziców
 • spotkania z teatrem
 • wycieczki

CO DLA RODZICÓW?

 • konsultacje ze specjalistami
 • warsztaty
 • zajęcia otwarte
 • spotkania integracyjne
 • Teatr Rodzice – Dzieciom
 • wspólne świętowanie uroczystości przedszkolnych
 • Msza św. w przedszkolu (raz w miesiącu)
 • rodzinne konkursy