CO DLA DZIECI?

 • przestronne sale z dobrym wyposażeniem: sale grup, pokoje pracy indywidualnej, sala integracji sensorycznej i rehabilitacji, sala gimnastyczno – teatralna
 • duży ogród
 • osobna jadalnia
 • kuchnia
 • GRUPY: 3 (grupy integracyjne), liczba dzieci w grupie – 20 (w tym 3- 5 dzieci z orzeczeniem o kształceniu specjalnym)
 • rozłożony w czasie czas adaptacji do warunków przedszkola
 • zajęcia dydaktyczne prowadzone metodami aktywizującymi
 • zabawy ruchowe na placu zabaw
 • język angielski
 • katecheza, pomoc rodzicom w rozwijaniu wiary dzieci
 • zajęcia z piłką „Przedszkoliada”
 • zajęcia umuzykalniające
 • taniec
 • zajęcia z logopedą
 • warsztaty plastyczne z cyklu „Mali Artyści” (dzieci z najstarszej grupy wiekowej)
 • warsztaty z cyklu „Akademia Młodego Naukowca”
 • dla dzieci niepełnosprawnych – zajęcia ze specjalistami: z psychologiem, pedagogiem specjalnym, neurologopedą, rehabilitantem, zajęcia arteterapii, zajęcia w sali doświadczania świata
 • Msza św. w przedszkolu (raz w miesiącu)
 • tradycje wypracowane przez lata
 • rozwijanie pasji i talentów dzieci i rodziców
 • spotkania z teatrem
 • wycieczki

CO DLA RODZICÓW?

 • konsultacje ze specjalistami
 • warsztaty
 • zajęcia otwarte
 • spotkania integracyjne
 • Teatr Rodzice – Dzieciom
 • wspólne świętowanie uroczystości przedszkolnych
 • Msza św. w przedszkolu (raz w miesiącu)
 • rodzinne konkursy