• wpisowe (jednorazowe) bezzwrotne – 400 zł (w trudnej sytuacji możliwość rozłożenia na raty)
  • opłata stała miesięczna – 500 zł, rodzeństwo – 400 zł; dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – 50% opłaty stałej
  • stawka żywieniowa za dzień – 12 zł (przedszkole prowadzi własną kuchnię)
  • wyprawka jednorazowo na cały rok: gr. I – 300 zł, gr. II i III – 400 zł

Wnioski rodziców o częściowe obniżenie opłat rozpatrywane są indywidualnie.