• wpisowe (jednorazowe) bezzwrotne – 350 zł
  • opłata stała miesięczna – 350 zł
  • stawka żywieniowa za dzień – 10 zł
  • wyprawka na rok: gr. I – 200 zł, gr. II i III – 250 zł