Msza św. w przedszkolu

Odprawiana jest raz w miesiącu w naszym przedszkolu lub w wybranym przez nas kościele. Uczestniczy w niej cała Wspólnota Przedszkola. Rodzice oraz nasi absolwenci obejmują diakonię muzyczną, czytają, posługują jako ministranci. Przedszkolaki włączają się w śpiew przygotowywany w przedszkolu. Intencje Mszy św. dyktuje nam codzienność. Modlitwą ogarniamy sprawy Przedszkola, rodzin. O ile to możliwe po Mszy św. kierowane jest do rodziców słowo.

W rytmie kalendarza liturgicznego – modlitwa w przedszkolu

Modlitwa ma swoje stałe miejsce w planie dnia. Modlimy się rano – gdy dzieci schodzą się, przed posiłkami oraz po nich. Umiemy Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Aniele Boży. W październiku modlimy się „dziesiątkiem” różańca. Chętnie sięgamy po Koronkę ku czci Ducha Świętego, która staje się ulubioną modlitwą coraz większej liczby rodzin. Do modlitwy zachęcamy całe rodziny, stąd tradycja „wędrującego różańca” w październiku, figurki Matki Bożej w Adwencie, Jezusa Frasobliwego w Wielkim Poście. Coraz częściej otwieramy Pismo Święte i uczymy się je czytać jak to czynił bł. O. Gwidon – patron przedszkola.

Tydzień adaptacyjny

To jeden z punktów programu adaptacji „Do przedszkola…”. Tydzień ten adresowany jest do naszych przyszłych przedszkolaków i ich rodziców. W zamierzeniu naszym to rodzice pod naszym kierunkiem, wprowadzają dzieci w świat przedszkola i jego zasady. Tydzień adaptacyjny planowany jest z reguły w ostatnim tygodniu sierpnia.

Tydzień integracyjny

Ideą tego tygodnia jest ukazanie na tle społeczności Przedszkola potencjału dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, ich małych i wielkich sukcesów, pracy ich rodziców, terapeutów i nauczycieli. To okazja do pokazania, na czym polega w naszym przedszkolu integracja na co dzień. Tydzień integracyjny każdego roku przebiega pod innym hasłem. Podczas finału – spotkanie całej Wspólnoty Przedszkola. Tydzień integracyjny jest treścią projektu „Ja- Ty- My” . Realizacja tego tygodnia przypada zazwyczaj na przełom marca i kwietnia.

Tydzień z Patronem przedszkola – bł. O. Gwidonem

To czas gdy poznajemy Patrona naszego przedszkola i czasy, w których żył (średniowiecze). Na nowo odczytujemy jego duchowy testament zamknięty w symbolice duchackiego krzyża. Tydzień z Patronem planowany jest na miesiąc luty.

Teatr Rodzice – Dzieciom

Inicjatywa teatru z rodzicami sięga początków naszego przedszkola. Rodzice, pod kierunkiem nauczycieli przygotowują przedstawienie z okazji Dnia Dziecka. To główny punkt uroczystości odbywającej się zazwyczaj w pierwszą sobotę czerwca. Próby zazwyczaj rozpoczynają się w kwietniu. Sami przygotowujemy stroje, scenografię. Reżyserem jest s. Dyrektor. Przedstawienia są nagrywane.

Rodzinne konkursy: plastyczne, techniczne, przyrodnicze

Głównym założeniem tych konkursów jest stworzenie okazji rodzinom do wspólnego spędzenia czasu oraz promocja rodzinnych talentów. Tematyka konkursów uzależniona jest od planu rocznego przedszkola oraz realizowanych w danym roku programów i projektów. Coraz częściej konkursy te wykraczają poza nasze Przedszkole. Zapraszamy do nich przedszkola z naszego miasta, Archidiecezji Lubelskiej. Współpracujemy przy tym z innymi placówkami. To szansa więc do integracji i ukazania w środowisku lokalnym charakterystycznego rysu naszej placówki (troska o rodzinę).

Przedszkolak na scenie

Scena rozwija. Uczy pewności siebie, świadomości własnego ciała. Buduje pozytywny obraz siebie. Dzieciom nieśmiałym – pozwala zaistnieć, utalentowanym – jest przestrzenią do pokazania daru, jaki złożył w nich Bóg. Stąd teatralna scena jest u nas czynna okrągły rok. Na niej tańczymy, śpiewamy, bawimy się w teatr. Uczymy się posługiwać się mikrofonem. Przedłużeniem naszej przedszkolnej sceny są sceny innych placówek na terenie naszego miasta. Chętnie bierzemy udział w konkursach, przeglądach, towarzysząc dzieciom w ich pierwszych sukcesach. Tradycją stały się w naszym przedszkolu wieczory talentów, w których biorą udział także nasi absolwenci ich rodziny.

Warsztaty dla rodziców

Integracja połączona z wspólną pracą konstrukcyjną, plastyczno – techniczną lub szkoleniem w zakresie podyktowanym planem rocznym przedszkola. Przy ciastku lub przedszkolnym bigosie można więcej niż w formie suchych prelekcji. To okazja do bliższego poznania się, wymiany spostrzeżeń dotyczących pracy z dzieckiem, sukcesów i porażek wychowawczych w środowisku rodzinnym i w przedszkolu.

Spotkania integracyjne

Rodzinne spotkania zazwyczaj na przedszkolnym placu przy grillu. Czas wspólnej radości, dłuższej rozmowy, zabawy z dziećmi.

Spotkanie ze św. Mikołajem

Kim naprawdę był św. Mikołaj? Biskupem. I tego uczymy nasze przedszkolaki. Jak rozpoznać zwykłego krasnala od św. Mikołaja – wielkodusznego biskupa. A więc to nie tylko czas na prezenty.

Wigilia w przedszkolu, kolędowanie

Ma miejsce w ostatnią sobotę przed Wigilią w kalendarzu liturgicznym. Wzruszająca uroczystość, podczas której dzieci opowiadają w formie Jasełek swoim rodzinom historię o przyjściu na świat Chrystusa. To czas wspólnego kolędowania. I otwartych drzwi dla naszych wychowanków, absolwentów, przyjaciół i ich rodzin.

Orszak Trzech Króli

Całe Przedszkole idzie wraz z Trzema Królami za gwiazdą w poszukiwaniu nowonarodzonego Jezusa. Znajdujemy Go w klasztornej kaplicy.

Bal karnawałowy

Zabawa wewnętrzna kostiumowa prowadzona przez kadrę przedszkola lub zaproszonych gości. Każdego roku ma nieco inny charakter, inną tematykę. Organizowana w styczniu lub lutym w godzinach przedpołudniowych.

Marsz dla Życia i Rodziny

Udział naszego Przedszkola podyktowany jest troską Patrona przedszkola o dzieci nienarodzone i stałym wzmacnianiem w naszej pracy wychowawczej roli rodziny w rozwoju dziecka. Chcemy pokazać, że jesteśmy za rodziną i blisko rodzin. To też okazja do opowiedzenia się za wartościami, które wyznajemy na co dzień.

Pielgrzymki dziękczynne

Organizowane są co roku jako dziękczynienie za miniony rok. To wyjazd rodzinami do pobliskich miejsc kultu religijnego połączony z rekreacją w miejscu przystosowanym dla dzieci przedszkolnych.