HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

l.p Etapy rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie Kart zapisu dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01 – 19.03.2024 02.04.– 12.04.2024
2 Weryfikacja Kart zapisu dziecka do przedszkola przez dyrektora/komisję rekrutacyjną 20 – 21.03.2024 15-16.04.2024
3 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 22.03.2024,
godz. 15.00
17.04.2024,
godz. 15.00
4 Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Wpłacenie wpisowego (osobiście do dyrektora przedszkola). 22 – 26.03.2024 18 – 22.04.2024
5 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 27.03.2024,
godz. 15.00
24.04.2024,
godz. 15.00