Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2022 Dyrektora Przedszkola

z dn. 04.01.2022

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

l.p Etapy rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie Kart zapisu dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01 – 15.03.2022 24.03.– 08.04.2022
2 Weryfikacja Kart zapisu dziecka do przedszkola przez dyrektora/komisję rekrutacyjną 16.- 17.03.2022 11.04.2022
3 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 18.03.2022,
godz. 12.00
12.04.2022,
godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Wpłacenie wpisowego (osobiście do dyrektora przedszkola). 21 – 22.03.2022 13.04.2022
5 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 23.03.2022,
godz. 15.00
14.04.2022,
godz. 12.00