HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

l.p Etapy rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie Kart zapisu dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 01 – 24.03.2023 11.04.– 21.04.2023
2 Weryfikacja Kart zapisu dziecka do przedszkola przez dyrektora/komisję rekrutacyjną 27.- 29.03.2023 24.04.2023
3 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 30.03.2023,
godz. 12.00
25.04.2023,
godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Wpłacenie wpisowego (osobiście do dyrektora przedszkola). 31.03. – 03.04.2023 26.04.2023
5 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 04.04.2023,
godz. 15.00
27.04.2023,
godz. 12.00