Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 1/2021 Dyrektora Przedszkola

z dn. 03.02.2021

 

 

HARMONOGRAM CZYNNOŚCI
W POSTĘPOWANIU REKRUTACYJNYM
W NASZYM PRZEDSZKOLU

 

l.p Etapy rekrutacji/rodzaj czynności Termin w postępowaniu rekrutacyjnym Termin w postępowaniu uzupełniającym
1 Złożenie Kart zapisu dziecka do przedszkola wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym 15. 02- 05.03.2021 18.– 24.03.2021
2 Weryfikacja Kart zapisu dziecka do przedszkola przez dyrektora/komisję rekrutacyjną 08.- 10.03.2021 25.03.2021
3 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przedszkola 11.03.2021,
godz. 12.00
26.03.2021,
godz. 12.00
4 Potwierdzenie przez rodzica woli przyjęcia dziecka do przedszkola. Wpłacenie wpisowego (osobiście do dyrektora przedszkola). 12.03.- 16.03.2021 29- 30.05.2021
5 Podanie do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych 17.03.2021,
godz. 15.00
31.03.2021,
godz. 15.00