Hosanna!

Tak śpiewaliśmy Panu Jezusowi w kościele św. Mikołaja, trzymając w dłoniach różnokolorowe palmy. Ta...