Podziwimy piękno skansenu

… i uczymy się współpracy podczas wspólnej wycieczki „Ogników” i „Płomyków”.