Goście w przedszkolu

Tym razem były to nasze siostry z Afryki s. Konsolata i s. Benin, którym towarzyszyła w roli tłumacza s. Immakulata.