Przez wstawiennictwo św. Józefa…

… prosiliśmy o niebo dla zmarłych bliskich naszemu sercu – zmarłych z naszych rodzin, zmarłe siostry, absolwentów przedszkola, tych, którzy pracowali przy jego budowie oraz za zmarłych dobroczyńców, za zmarłego Jana Grylickiego. Ufamy, że Pan wysłucha naszą modlitwę.