Żeby byli blisko Pana Boga…

O to modliły się „Iskierki” na pobliskim cmentarzu. A że modlitwa dziecka ma moc...