W oczekiwaniu na…

… Ducha Świętego. Przyjdź Duchu Święty, napełnij nasze serca miłością.